Saturday, 10 October 2015

Åben scene i Arusha

In the month of September I was traveling around in Tanzania, Uganda and Kenya between different festivals. Here is another story from Arusha, After Arusha I visited Nairobi and Kampala. In between the festivals I had time for at small round-about to Singida and Morogoro. The countryside in Tanzania always remind me of my time in Northern Mexico. The voyage was made possible by blue collar jobs in Denmark and private sponsors within the family.

I Arusha møder jeg Saving Underground Artists (SUA). De driver en velorganiseret Open Mic i byen. Deres udgangspunkt er hiphop, men scenen inkluderer også rap, poesi, dans og visuel kunst.Det er en tidlig lørdag aften i Arusha. Jeg mødes med Biggie og hans kolleger fra Saving Undergrund Artist på en mørk bar i byens udkant, hvor der ofte er live musik. Udover den månedlige åbne scene er de også involveret i Arusha African Film Festival (AAFF) og Jambo Festival.

Biggie indleder med at fortælle, at de meget hurtigt indså, at en helt ucensureret åben scene ikke fungerede godt. Derfor har de opstillet en forudsætnng for at kunne optræde. Man skal forinden have deltaget i en workshop. I workshoppen forsøger de, at udvikle kunstnernes talent og træne dem i at optræde på en scene.

I Arusha er hiphop ikke kun hiphop

Selvom deres udgangspunkt fra starten har været hiphop, så skal hiphip forstås bredt. I hvert fald er der rum for alle kunstneriske genrer. De forskellige udtryksformer har ordet, stemmen og poesien til fælles.

Ifølge Biggie skyldes fokus på hiphop, at alle i Arusha er vokset op med hiphop, hvortil han smilende konstaterer, at Arusha er ”The Hiphop City” i Tanzania.

Streaming af dokumentarfilm på gaderne

SUA har et sideløbende projekt, hvor de laver film. Filmene handler om sociale temaer. De streames på gadeplan med efterfølgende debat. Derres filmprojekt kan minde lidt om forumteater.

Wikipedia om forumteater: forum

I begge tilfælde præsenteres konkrete sociale problemstillinger fra folks hverdag, hvorefter henholdsvis film eller teater indgår i en læringsproces med henblik på at finde løsninger på hverdagens udfordringer. De deltog i årets udgave af AAFF i midten af september.

Organisation og proces

Det fremgår tydeligt, at de er meget reflekterede med hensyn til organsationsformer og dynamiske processer. Noget tilsvarende kan man opleve generelt i Østafrika. Overvejelser over organisation og proces er ikke noget sekundært, men noget der fremhæves eksplicit. Derfor spørger jeg Biggie om, hvorfor han mener det er sådan.

Biggie forklarer, at det hænger sammen med at Tanzania er en ny nation med mange udfordringer.. Han fremhæver, at landet på trods af 50 års uafhængighed fortsat er meget præget af kolonitiden. Hans pointe synes at være, at landet har få faste strukturer. Inden for kunst og kultur er organiseringerne stadig løse og svage. Derfor føler hans generation et stort behov for at udvikle nye rammer og former at organisere sig i.

No comments: